Jdi na obsah Jdi na menu
 


17. 12. 2007

Rohatí dinosauři

Ceratopsidae, česky "rohaté tváře", pochází z řeckého kerat (roh) a ops (tvář), patří mezi ptakopánvé dinosaury svrchní křídy, žijících na území Severní Ameriky a Asie.

ObrazekVšichni ceratopsidi byli čtyřnozí, nikdy nechodili po dvou nohách,  a vymřeli na konci křídy, před 65 miliony let. Byli býložravci, měli tedy jakýsi zobák, podobně jako draví ptáci. Dalším společným rysem je (obvykle vysoký) límec, který je součástí lebky, ale je dutý. To znamená, že byl sice lehký, ale zároveň musel jít snadno protrhnout (pokud byl potažen kůží, jak se předpokládá). Tento límec dělal tyto dinosaury opticky větší. Pokud navíc kroutil hlavou doleva a doprava, svými rohy mohl způsobit zranění, pokud bylo protivníků více a útočili z boku. Předpokládá se, že límec byl barevný, možná s jakousi kresbou, která mohla sloužit jako identifikace, mohl také vábit samičky.

Pravděpodobně žili ve stádech, dále je možné, že bránili mláďata tím stylem, že se postavily dokola, nepříteli nastavily své štíty, přičemž mláďata zůstala uvnitř tohoto kruhu.

Tyto vyspělé zbraně a obranné schopnosti musely mít svůj dobrý důvod. Ceratopsidi byli velcí a museli se bránit i takovým predátorům, jakým byl Tyranosaurus.

_______________________________________________________

Mezi nejstarší zástupce patřil Protoceratops (viz obrázky dole, zdroj: http://library.thinkquest.org/C0128701/Pictures/protoceratops.jpg a http://www.gondwanastudios.com/info/pro.htm) z oblasti pouště Gobi, kde byla nalezena spousta památek po tomto dinosaurovi, včetně vajec a zárodků. ObrazekŽil ve svrchní křídě, před 80 mil. lety. Byl velmi malý (kolem 2 m dlouhý) a neměl žádné rohy. Žil ve skupinkách, živil se různými výhonky a vejce zahrabával do písku. Velmi známá je fosilie zachycující boj protoceratopse s velociraptorem. Zřejmě byli náhle zasypáni přímo uprostřed souboje.

Obrazek

_____________________________________________

ObrazekV Číně ovšem objevili zástupce teprve ze samého počátku Křídy, před 140 miliony lety tedy měl žít jistý Chaoyangsaurus yangi (obrázek: http://internt.nhm.ac.uk/jdsml/nature-online/dino-directory). Byl nalezen roku 1999.

Obrazek

__________________________________________

Dalším objevem byl Yinlong downsi (obrázek: http://stat.ameba.jp/user_images/47/94/10006948877_s.jpg), který byl ještě o 20 milionů let Obrazekstarší. Měřil sotva metr dvacet a na výšku přes metr. Neměl límec ani rohy, byl to tedy ještě trpaslík bez výzbroje.

______________________________________________________

Psittacosaurus byl jedním z prvních ceratopsidů. Tedy spíš jejich předkem. Neměl ještě žádný límec ani rohy a na první pohled se podobá svým "vnukům" jen mmohutným "papouščím" zobákem. I jeho jméno Obrazekznamená "papouščí ještěr". (Obrázek ze serveru: http://dinonews.net/index/psittacosaurus.php) Byl jen 2 m dlouhý a vážil asi 20 kg. Žil před 135 až 105 mil. lety. Byl nalezen v Číně, Mongolsku, Rusku a Thajsku. Dokázal zřejmě běhat po dvou, dokonce zřejmě dával přednost této chůzi. Byl býložravec. Psittacosaurusů je také známo největší počet druhů ze všech dinosaurů. Z tohoto rodu jich je známo 9 až 11 druhů. 5

__________________________________________________

K asijské větvi patří i Microceratops neboli Microceratus ("malý roháč") z Mongolska. Měřil jen kolem 80 cm, byl tedy jedním z nejmenších ceratopsidů. Je to velice raný příbuzný protoceratopse, měl ale mnohem menší límec a běhal bipedně po zadních štíhlých nohách, takže se pohyboval velmi rychle a mrštně.

______________________________________________

Postupně ovšem začal rychlý rozvoj těchto dinosaurů, a to v Severní Americe. Kdo ví, proč tomu tak bylo, ale v Asii se tento "boom" nekonal. Vyvíjeli se, měly různé rohy, límce, byli velcí a mohutní, se silnou kůží. Nálezy z doby před 76 miliony let již jasně dokazují, že se ceratopsidi rozdělili do dvou odlišných skupin. "Podle tvaru a velikosti kostěného límce a rozmístění a velikosti rohů na hlavě dnes známe rohaté dinosaury s límcem krátkým a límcem dlouhým. Ti s krátkým límcem (Centrsaurinae) mají dlouhý nosní roh a krátké rohy nadočnicové, u těch s dlouhým límcem (Chasmosauridae) je tomu přesně naopak."1 Prohlédněte si rozmanitost "rohatých" dinosaurů:

____________________________________________________________

Nejznámějšími zástupci je rod Triceratops ze západu Severní Ameriky, kde se vyskytoval velmi hojně. Jeho jméno znamená v překladu "třírohá tvář", objeven byl roku 1889. Je největší známý ceratopsid (výška 2,7 m, délka 9 m, hmotnost 7 až 10 tun). Na tváři měl tři dlouhé rohy, krátký límec, ale plný. To je mezi ceratopsidy naprosto vyjjímečné, obvykle bývá (jak je již výše uvedeno) dutý. I přesto patří do skupiny mezi dinosaury s dlouhým límcem. Patřil mezi poslední dinosaury vůbec.

Obrazek

Obrazek


____________________________________________________

Dalším zajímavým členem této rodiny byl Chasmosaurus ("jámový ještěr")(viz obrázek níže, vlastní tvorba, olejová křída). Měřil kolem 5 až 6 metrů a vážil kolem 3 tun. Žil v období okolo 75 mil. let v Severní Americe, na severozápadě. Měl velmi dlouhý, dutý kostěný límec, Obrazekpo stranách s kostěnými výrůstky, tři rohy na tváři. "Rod Chasmosaurus patří mezi pár dinosaurů, u kterých známe i otisky kůže (mezi další patří například Microraptor, Carnotaurus, Edmontosaurus). Na základě těchto zkamenělin víme, že v kůži měl chasmosaurus velký počet malých kostěných hrbolů."2 Známe čtyři druhy chasmosaurů.


________________________________________________________

Velice elegantně působí dinosaurus s vysokým límcem, zvaný Torosaurus (obrázek pochází z: http://www.leute.server.de/frankmuster/T/Torosaurus1.jpg a http://www.dinosaurios.info/images/torosaurus-2.jpg)("děrovaný ještěr" kvůli velikým Obrazekdutinám v límci). Ze všech dinosaurů měl druhou největší lebku, vysoký a úzký kostěný štít. Byl dlouhý skoro 8 m a patřil k největším ceratopsidům.Byl nalezen roku 1891 ve ObrazekWyomingu, posléze byly nacházeny fosílie v oblasti ameriského severozápadu . "Se zajímavou (a dokonce veřejně publikovanou) teorií přišel Jack Horner, když označil Torosaura za synonymum Triceratopse s tím, že Torosaurus v podstatě představuje dospělou verzi jednoho z pohlavních „morfů“ svého slavnějšího příbuzného. Horner přitom poukazuje na fakt, že nebyli nalezeni žádní mladí jedinci Torosaura a že zhruba na 50% lebek mladých jedinců Triceratopse se vyskytují dvě tenké oblasti, jejichž umístění koresponduje s umístěním děr na límcích Torosaurů. Z toho vyvozuje závěr, že všichni jedinci Triceratopse měli do dosažení sexuální dospělosti scelené límce, zatímco po jejím dosažení se u jednoho z „morfů“ vyvinul delší límec jako znak sexuality, jehož velká hmotnost byla vyvážena otvory, které se vytvořily v kosti. Ačkoli tato teorie vysvětluje absenci nálezů mladých jedinců Torosaurů a rovněž rozdíly mezi límci mezi exempláři Triceratopse, není současnou paleontologickou komunitou z větší části přijímána." 3 Stejně jako ostatní ceratopsidi byl býložravec, měl "papouščí" zobák, který používal k drcení tuhých listů a větviček. Raritou je fakt, že byly nalezeny pouze lebky tohoto zvířete.

_________________________________________________________

Po zuby vyzbrojený Styracosaurus, neboli "ještěr s bodci" (viz obrázek níže, vlastní tvorba, tužka a vodovky, napravo obrázek z http://pravek.wz.cz/tvar/tvar.htm) musel být jen těžko k poražení.Obrazek

Obrazek

Žil před 84 až 71 mil. lety a byl dlouhý pře 5 metrů. Patřil k dinosaurům s krátkým límcem, měl však dlouhý roh na nose a další dlouhé rohy podél celého dutého límce. První nálezy jsou z Alberty z roku 1913 a Obrazek"podle studie
Gregoryho Paula a Pera Christiansena umožňovala stavba předních a zadních končetin Styracosaurovi i ostatním ceratopsidům rychlejší chůzi než dnešním slonům (některé odhady hovoří až o 32 km/h). Usuzují tak z objevených stop ceratopsidů, které nevykazují žádné známky roztažených předních končetin. Jako všichni ceratopsidi žil Styracosaurus ve velkých stádech, čemuž nasvědčují nálezy rozsáhlých hřbitovů s fosilními pozůstatky." 4

(obrázek lebky styracosaura převzat z:  http://www.dkimages.com/discover/previews/824/95022680.JPG)

____________________________________________

Známý je také Centrosaurus (obrázek ze zdroje: http://pravek.wz.cz/tvar/tvar.htmObrazek). Po něm se jmenuje celá skupina dinosaurů s krátkým límcem. Byl až 6 m dlouhý a vážil kolem 3 tun. Žil před 75 mil. lety a jeho fosílie jsou známy z Alberty. Měl jen jeden dlouhý roh a nad očnicemi krátké růžky. Byl hojný a i jeho stáda musela být početná. Na zachovaných fosiliích jsou patrné znaky pohavního dimorfismu, samci měli nejspíš vyšší lebku, límec a delší dopředu namířený roh.

___________________________________________________________

Pentaceratops, neboli "pětirohá tvář", žil před asi 75 miliony lety, kromě tří rohů na tvváři měl ještě dva pod očima, směřující dolů. Měřil kolem 8 metrů. (zdroje obrázků: http://www.weatherenthusiast.com/pics/museum/pentaceratops.jpg 

a http://www.pangeaworld.it/main/diziosauros.asp?chiave=Pentaceratops a http://www.snomnh.ou.edu/exhibits/ancientlife/images/Mesozoic/lo-Pentaceratops.gif) Byl jeden z největších ceratopsidů. Měl ze všech dinosaurů největší lebku - rekord je 3,1 metru!!

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek________________________

Albertaceratops "rohatá tvář z Alberty" byl popsán jako první roku 2007. Patří k certopsidům s krátkým límcem. (Obrázek pochází se zdroje: http://www.wildprehistory.org/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=40 , který ho převzal ze stránek Royal Tyrrell Museum)

_______________________________________

Dalším zajímavým ceratopsidem byl Einiosaurus prosurvicornis, tedy "bizoní ještěr dopředu směřující roh". Žil na západě USA, nalezen byl v Montaně. Byl 5 až 6 m dlouhý. žil ve svrchní křídě (před 75 ml. let)

Obrazek

(http://www.nhm.ac.uk/resources/nature-online/life/dinosaurs/dino-directory/drawing/Einiosaurus.jpg)
_______________________________________________

Rohatých dinosaObrazekurů bylo v Severní Americe hodně. Anchiceratops "blízkorohá tvář" byl velmi podobný chasmosaurovi, měřil 4 až 6 m, žil ve svrchní křídě před 78 - 70 mil. lety.

(obrázek: http://www.ufonet.be/RESIMLER/dinozor/images/anchiceratops_jpg.jpg)____________________________________________________


ObrazekAvaceratops "rohatá tvář Ava" (podle manželky objevitele) byl o něco menší, měl také menší skromnější kostěný límec a pouze jeden roh. Žil před 75 mil. lety. (obrázek: http://crimlaw.blogspot.com/Avaceratops%20lammersi.jpg)______________________________________________

ObrazekLeptoceratops "drobná rohatá tvář" žil sice až ve svrchní křídě (před 68 - 65 mil. lety) na území západu Severní Ameriky, ale měl znaky blízké ranným ceratopsidům (např protoceratopse). Měřil jen do 2 m, byl tedy velmi malý, měl také velmi malý límec bez rohů. Měl kratší přední končetiny, zřejmě běhal po dvou. (obrázek: http://www.search4dinosaurs.com/Leptoceratops_gracilis_by_patriatyrannus.jpg)

__________________________________________________

ObrazekDiceratops byl podobný triceratopsovi, měl však jen dva rohy, ten na nose mu chyběl, navíc měl diceratops odlehčený límec velkými otvory, jak je typické pro ceratopsidy.(obrázek: http://www.ngdir.ir/SiteLinks/Kids/Image/diano-farsi/DICERATOPS2-ma.jpg)
Arrhinoceratops neboli "tvář bez rohu" byl velký ceratopsid s dvěma dlouhými rohy nad očima a malým rohem či spíše hrbolem nad nosem. Měl dva velké otvory nad límcem.

Montanaceratops "rohatec z Montany" byl spíše menší ze severoamerických ceratopsidů, měl menší límec a jen jeden menší roh nad nosem. Podobal se tedy trochu protoceratopsovi.

Brachyceratops "krátkorožec" byl menší ze severoamerických ceratopsidů. Zatím byly nalezeny jen fosilie mládďat, takže je možné, že se jedná o mláďata jiného druhu, které dospíváním změní svůj vzhled. Brachyceratops měl jeden roh na nose, dva velmi malé rohy nad očima, poměrně malý límec a krátký ocas.

Pachyrhinosaurus "tlustonosý ještěr" byl velký podivný ceratopsid. V límci měl dva velké otvory, úplně nahoře na límci čtyři rohy zvláštně zahnuté do stran, na nose zřejmě jen destičku místo rohu (i když je možné, ža se na této destičce nacházel onen chybějící roh). Tuto destičku obklopovalo několik hrbolů.

___________________________________________________

zdroje:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ceratopsidae

1 http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2007031903

2 http://cs.wikipedia.org/wiki/Chasmosaurus

3 http://forum.wildprehistory.org/viewtopic.php?t=756&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=0a70b19df1e2abb746485b3ecd08ace8

4 http://forum.wildprehistory.org/viewtopic.php?t=394&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=566ce054fce74761f0a912f6588c972e

5 http://www.wildprehistory.org/index.php?option=com_content&task=view&id=412&Itemid=83

http://pravek.wz.cz/dinosaur/rohatci.htm

http://cs.wikipedia.org/wiki/Torosaurus

http://forum.wildprehistory.org/viewtopic.php

http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2005042110

http://cs.wikipedia.org/wiki/Centrosaurus

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

белая магия приворот - как заказала у chermagrom@yandex.ru - белый приворот - в Германии

JustinWrelI, 22. 4. 2024 19:31

белая магия приворот - как я заказывала приворот у chermagrom@yandex.ru
Я с большой надеждой обратилась за помощью к магу chermagrom@yandex.ru, заказывая любовный приворот на мужа через электронную почту . Переживая за свои отношения, я искала способ сохранить наш брак, и решила попробовать этот способ.

С самого начала общения маг проявил профессионализм и доброжелательность. Он внимательно выслушал мою ситуацию и дал рекомендации по тому, как лучше всего поступить. Я почувствовала, что мой запрос поняли и взяли на серьезное обслуживание.

Когда результаты начали проявляться, я была поражена их силой. Мой муж стал проявлять больше внимания и заботы ко мне, а наши отношения начали укрепляться. Это было точно то, что я надеялась получить, и я благодарна магу за его помощь.

Я рекомендую этого мага тем, кто ищет помощь в сохранении любви и отношений. Его профессионализм, внимание к деталям и результаты говорят сами за себя. Спасибо за вашу помощь и поддержку!
-приворот егильет
-любовный приворот
-заказывала приворот у chermagrom@yandex.ru
-сильный приворот
-приворот на волосы
-приворот на любовь на расстоянии

порча на зубы-сделала у 1mag.cmag666.ru в Латвии - быстро сделали

Michaelcouth, 22. 4. 2024 4:22

порча на зубы-проводила у 1mag.cmag666.ru

По рекомендации знакомой с Германии, обратилась к колдунье на 1mag.cmag666.ru . Проблема была с новой пассией мужа - она забеременеал.
У Светалны заказала обряд. Это была мощная порча на красоту. Результат не завставил себя ждать! Получила все что хотела от работы мага!-отзывы - порча на зубы
-порча на зубы-проводила у 1mag.cmag666.ru
-как действует - порча на зубы
-поможе ли порча на зубы
-как выходит порча отзывы
-порча на смерть отзывы ростов
-порча на смерть кладбищенской земли отзывы

порча на смерть ритуал в Греции - заказывала у mag-shaman.ru - как по фотографии навести порчу на смерть

Bradleysar, 21. 4. 2024 20:48

порча на смерть ритуал в Греции - помощь мага https://mag-shaman.ru


Так случилось, что пришлось обратиться к магу с сайта https://mag-shaman.ru Заказывала порчу на соседа, который не давал нам нормально жить. Весь подъезд страдал от его выходок, постоянных пьянок, пьяных собутыльников. У Романа заказала порчу на смерть этому опустившемуся маргиналу. В итоге спустя 3 недели ушел из жизни от инсульта, когда был в очередном загуле. Очень благодарна магу за оказанную помощь!


порча на смерть 100
заказать себе порчу на смерть в Греции
самая эффективная порча на смерть
порча на смерть ритуал в Греции - помощь мага https://mag-shaman.ru
порча на смерть гвоздем
где сделать порчу на смерть

Exploring the Fascinating of Dating: Connections, Advancement, and Determining

Cyharlesscoke, 20. 4. 2024 14:43

Dating is a go abroad that encompasses the magic of human bearing, personal excrescence, and far-out discoveries. It is a method through which individuals search impractical possibilities, getting to comprehend each other on a deeper level. Dating allows people to part experiences, unpleasantness ideas, and fashion meaningful connections.
https://erhe.me/tags/white-gay/

In the monarchy of dating, one encounters a distinctive string of emotions. There's the exhilaration of convocation someone modish, the anticipation of a basic swain, and the thrill of discovering garden interests and shared values. It is a time of vulnerability and self-discovery as individuals public themselves up to the potentiality of regard and companionship.
https://erhe.me/tags/twink-boys/

Effective communication lies at the will of dating, facilitating understanding and consistency between two people. It involves active listening, honest symbol, and empathy, creating a space object of authentic dialogue. Thoroughly communication, individuals can enquire into their compatibility, the board thoughts and dreams, and assemble a groundwork of trust.

fresh casino online

MeganNes, 19. 4. 2024 12:24

[url=https://getb8.us/online-casinos/]play online casino
[url=https://getb8.us/online-casinos/]new mobile casino

new bitcoin casino

MeganNes, 19. 4. 2024 10:10

[url=https://getb8.us/online-casinos/]casino online
[url=https://getb8.us/online-casinos/]online casinos

Exploring the Miraculous of Dating: Connections, Advancement, and Idea

Cyharlesscoke, 19. 4. 2024 5:11

Dating is a junket that encompasses the enchanting of good samaritan ally, live rise, and exciting discoveries. It is a take care of through which individuals traverse maudlin possibilities, getting to comprehend each other on a deeper level. Dating allows people to part experiences, market ideas, and design meaningful connections.
https://zeenite.com/videos/76236/codi-vore-tits-at-their-best/

In the realm of dating, whole encounters a diverse kind of emotions. There's the exhilaration of convention someone new, the foreknowledge of a in the first place swain, and the titillation of discovering stale interests and shared values. It is a continually of vulnerability and self-discovery as individuals obtainable themselves up to the feasibility of love and companionship.
https://xlilith.com/videos/32205/sweet-video-from-sexy-lesbian-girls/

Effective communication lies at the bravery of dating, facilitating understanding and consistency between two people. It involves acting listening, ethical expression, and empathy, creating a room on authentic dialogue. From top to bottom communication, individuals can inquire their compatibility, exchange thoughts and dreams, and assemble a bottom of trust.

Say Goodbye to Your Graphics Designer - OneTime Payment for Lifetime Design

VisionizeAI, 18. 4. 2024 0:30

Are you ready to elevate your design game to new heights? Say hello to VisionizeAI – your ultimate cloud-based AI graphics design service that is set to revolutionize the way you create stunning visuals.

Gone are the days of settling for ordinary designs. With VisionizeAI, you can unleash your creativity like never before. Whether you're a seasoned designer or a novice looking to explore the world of graphic design, our platform offers an array of cutting-edge features to cater to your every need.

One-time payment for Lifetime Designer: https://itme.xyz/CVisionizeAI

Here's a glimpse of what VisionizeAI has in store for you:
1. Generate AI 4K HD Images: Craft breathtaking visuals in any niche effortlessly.
2. Transform Your Images into Charming Cartoons: Add a touch of whimsy to your photos with our cartoon image generation tool.
3. Create Engaging Animated Videos: Bring your designs to life with dynamic animation capabilities.
4. Seamlessly Remove Photo Backgrounds: Say goodbye to cluttered backgrounds with our intuitive background remover.
5. AI Image Denoising: Bid farewell to grainy images and embrace crystal-clear perfection.
6. AI Inpainting: Easily remove unwanted elements and tweak object colors with just a few clicks.
7. Design Logos, Graphics, Sketches, and Drawings: Whether it's a logo for your brand or a sketch for your next project, we've got you covered.
8. Unlock the World of 3D Designs: Dive into the realm of three-dimensional creativity with our advanced design tools.
Craft Instagram, Facebook Reels, and YouTube Shorts: Make a splash on social media with eye-catching visuals tailored for each platform.
9. Experience Image Colorization, Reconstruction, and Recognition: From adding vibrant hues to reconstructing images with precision, our AI-powered tools do it all.
10. Synthesize Stunning Visuals: From realistic landscapes to abstract masterpieces, let your imagination run wild.
11. Apply AI Image Filters: Explore a myriad of filter options to add that perfect finishing touch to your designs.

But that's not all! With VisionizeAI, you get:

1. One-time Payment for Lifetime Use: Enjoy unlimited access to our platform without any recurring fees.
2. Unbeatable Price: Experience premium features at a fraction of the cost.
3. Commercial License: Monetize your designs with confidence.
4. 30-Day Money-Back Guarantee: Your satisfaction is our priority.

Ready to embark on a journey of limitless creativity? Join the VisionizeAI community today and unlock a world of possibilities at your fingertips.

Get the Offer Right Now, Before it Gone: https://itme.xyz/CVisionizeAI

Let your imagination soar with VisionizeAI – where creativity knows no bounds.

Best Regards,
VisionizeAI Team

live games casino

MeganNes, 17. 4. 2024 19:40

[url=https://getb8.us/online-casinos/]top casino games
[url=https://getb8.us/online-casinos/]top casino games

Premium domain

BOSler, 16. 4. 2024 23:48

Premium domain for sale 777azino777pay.ru

Get your bon...

StevenHAT, 16. 4. 2024 3:21

Top internet casіos!
Get Bigs bоnus for frее singup

https://tinyurl.com/493xyeff

Exploring the Miraculous of Dating: Connections, Broadening, and Determining

Cyharlesscoke, 15. 4. 2024 8:47

Dating is a journey that encompasses the enchanting of good-natured ally, personal growth, and overpowering discoveries. It is a dispose of toe which individuals explore maudlin possibilities, getting to comprehend each other on a deeper level. Dating allows people to allowance experiences, truck ideas, and fashion deep connections.
https://thetranny.com/search/free-transexual-videos/

In the duchy of dating, whole encounters a different string of emotions. There's the exhilaration of meeting someone modish, the presentiment of a in the first place fixture, and the thrill of discovering garden interests and shared values. It is a time of vulnerability and self-discovery as individuals public themselves up to the plausibility of inclination and companionship.
https://zeenite.com/tags/pohub/

Effectual communication lies at the essence of dating, facilitating sympathy and correlation between two people. It involves acting listening, ethical declaration, and empathy, creating a gap representing veritable dialogue. Thoroughly communication, individuals can inquire their compatibility, transfer thoughts and dreams, and build a foundation of trust.

Get Big bon...

StevenHAT, 14. 4. 2024 6:40

Top online casіos!
Get Big bоnus for frее singup

https://tinyurl.com/3hvm2wxu

Men Dating Men: Celebrating Love and Connection

AlbertOxype, 13. 4. 2024 4:33

Men dating men experience out of, union, and the belle of relationships in their own unexcelled way.
https://thetranny.com/videos/82233/cyberpunk-pov-3d-futa-x-futa-3d-porn/
In a everyone that embraces diversity and inclusivity, same-sex relationships from develop their place. Men who obsolete men sail the joys and challenges of erection substantial connections based on authenticity and reciprocal understanding. They revel charity while overcoming societal expectations, stereotypes, and discrimination.
https://thetranny.com/search/3d-futanari-family/
Communication and emotional intimacy pleasure a essential place in their relationships, fostering reliability and deepening their bond. As society progresses close to conformity, it is significant to recognize and particular the care shared between men dating men, embracing their unequalled experiences and contributions to the tapestry of anthropoid connections.

Альфа ПВП (A-PVP) Москва? Сайт - COCAINE24.BIZ Купить Альфа ПВП (A-PVP) Москва - COCAINE24.BIZ

Thomasovhaf, 12. 4. 2024 18:54

Альфа ПВП (A-PVP) Москва? Сайт - COCAINE24.BIZ Купить Альфа ПВП (A-PVP) Москва - COCAINE24.BIZ
.
Для заказа Альфа ПВП (A-PVP)а в Москве 24/7 САЙТ - https://cocaine24.biz/
Купить в Москве Альфа ПВП (A-PVP) закладкой 24/7 САЙТ - https://cocaine24.biz/
Заказать Альфа ПВП (A-PVP) в Москве доставкой САЙТ - https://cocaine24.biz/
Покупка в руки Альфа ПВП (A-PVP)а в Москве 24/7 САЙТ - https://cocaine24.biz/
Лучший Альфа ПВП (A-PVP) в Москве САЙТ - https://cocaine24.biz/
Качественный Альфа ПВП (A-PVP) в Москве САЙТ - https://cocaine24.biz/
.
.
.
.
ДЛЯ ЗАКАЗА ТОВАРА В МОСКВЕ НУЖНО НАПИСАТЬ НА САЙТ - https://cocaine24.biz/
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Теги для гугла - Мне нужно Купить Альфа ПВП (A-PVP) в Москве? Какие цены на Альфа ПВП (A-PVP) в Москве? Каким образом можно Купить Альфа ПВП (A-PVP) в Москве? Какие сейчас цены на Альфа ПВП (A-PVP) в Москве?
Кто сейчас продает Альфа ПВП (A-PVP) в Москве? Как много завезли Альфа ПВП (A-PVP)а в Москве? Альфа ПВП (A-PVP) в Москве купить без йода абсолютно без вреда для организма?
Царь-Альфа ПВП (A-PVP) это название того Альфа ПВП (A-PVP)а который продают на официальном доверенном сайте гаранте? Украсть такой Альфа ПВП (A-PVP) в Москве не получиться, потому что работают профессионалы?
Какие бывают разновидности Альфа ПВП (A-PVP)а сейчас в Москве и почему у нас он самый лучший Альфа ПВП (A-PVP) в Москве? Если взять много Альфа ПВП (A-PVP)а в Москве а заплатить за него мало, такое Возможно?
Новые правила покупки и доставки Альфа ПВП (A-PVP)а в Москве уже действуют? Круглосуточная покупка Альфа ПВП (A-PVP)а в Москве только на официальном сайте по ссылке, больше нигде?
Кристаллы Альфа ПВП (A-PVP)а в Москве уже сравнивают с градом? Шыкарное качество Альфа ПВП (A-PVP)а в Москве никогда никого не оставит равнодушным или безразличны?
Моментальная покупка Альфа ПВП (A-PVP)а в Москве и круглосуточная потдержка Альфа ПВП (A-PVP)а в Москве всегда на связи, даже в выходные и праздничные дни?
Щедрость насыпи в закладках Альфа ПВП (A-PVP)а в Москве иногда даже удивляет, потому что закладки Альфа ПВП (A-PVP)а в Москве всегда на 10% больше чем в заказе?
Занять деньги или занять дорожку такого Альфа ПВП (A-PVP)а в Москве это не стыдно, это жизнь которой живут постоянно люди в Москве?
Хорошо что Вы всегда на связи - самый частый отзыв про наш Альфа ПВП (A-PVP) в Москве за последние пять лет работы на рынке Альфа ПВП (A-PVP)а в Москве!
Финальная версия разработок всех рецептов Альфа ПВП (A-PVP)а в Москве можно купить на нашем сайте уже не первый год? Улететь в Небеса сквозь все преграды можно только с нашим Альфа ПВП (A-PVP)ом в Москве!
Единственный Магазин в Москве который реально безопасно доставляет товар в руки не важно какого количества, Это именно наш Сайт Альфа ПВП (A-PVP)а в Москве! Наш Альфа ПВП (A-PVP) в Москве знаю Все!
.
.
.
МОСКВА-РОССИЯ-Альфа ПВП (A-PVP)-ЗАКЛАДКИ-ДОСТАВКА В РУКИ -ГАРАНТИИ - КУПИТЬ - КРУГЛОСУТОЧНО -ЛЮБОЙ РАЙОН - ПОДМОСКОВЬЕ ТОЖЕ ЕСТЬ - РОССИЯ
.
.
.
Конец тегов

MDMA (МДМА) Москва? Сайт - COCAINE24.BIZ Купить MDMA (МДМА) Москва - COCAINE24.BIZ

Lewisuhanah, 12. 4. 2024 16:38

MDMA (МДМА) Москва? Сайт - COCAINE24.BIZ Купить MDMA (МДМА) Москва - COCAINE24.BIZ
.
Для заказа MDMA (МДМА) а в Москве 24/7 САЙТ - https://cocaine24.biz/
Купить в Москве MDMA (МДМА) закладкой 24/7 САЙТ - https://cocaine24.biz/
Заказать MDMA (МДМА) в Москве доставкой САЙТ - https://cocaine24.biz/
Покупка в руки MDMA (МДМА) а в Москве 24/7 САЙТ - https://cocaine24.biz/
Лучший MDMA (МДМА) в Москве САЙТ - https://cocaine24.biz/
Качественный MDMA (МДМА) в Москве САЙТ - https://cocaine24.biz/
.
.
.
.
ДЛЯ ЗАКАЗА ТОВАРА В МОСКВЕ НУЖНО НАПИСАТЬ НА САЙТ - https://cocaine24.biz/
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Теги для гугла - Мне нужно Купить MDMA (МДМА) в Москве? Какие цены на MDMA (МДМА) в Москве? Каким образом можно Купить MDMA (МДМА) в Москве? Какие сейчас цены на MDMA (МДМА) в Москве?
Кто сейчас продает MDMA (МДМА) в Москве? Как много завезли MDMA (МДМА) а в Москве? MDMA (МДМА) в Москве купить без йода абсолютно без вреда для организма?
Царь-MDMA (МДМА) это название того MDMA (МДМА) а который продают на официальном доверенном сайте гаранте? Украсть такой MDMA (МДМА) в Москве не получиться, потому что работают профессионалы?
Какие бывают разновидности MDMA (МДМА) а сейчас в Москве и почему у нас он самый лучший MDMA (МДМА) в Москве? Если взять много MDMA (МДМА) а в Москве а заплатить за него мало, такое Возможно?
Новые правила покупки и доставки MDMA (МДМА) а в Москве уже действуют? Круглосуточная покупка MDMA (МДМА) а в Москве только на официальном сайте по ссылке, больше нигде?
Кристаллы MDMA (МДМА) а в Москве уже сравнивают с градом? Шыкарное качество MDMA (МДМА) а в Москве никогда никого не оставит равнодушным или безразличны?
Моментальная покупка MDMA (МДМА) а в Москве и круглосуточная потдержка MDMA (МДМА) а в Москве всегда на связи, даже в выходные и праздничные дни?
Щедрость насыпи в закладках MDMA (МДМА) а в Москве иногда даже удивляет, потому что закладки MDMA (МДМА) а в Москве всегда на 10% больше чем в заказе?
Занять деньги или занять дорожку такого MDMA (МДМА) а в Москве это не стыдно, это жизнь которой живут постоянно люди в Москве?
Хорошо что Вы всегда на связи - самый частый отзыв про наш MDMA (МДМА) в Москве за последние пять лет работы на рынке MDMA (МДМА) а в Москве!
Финальная версия разработок всех рецептов MDMA (МДМА) а в Москве можно купить на нашем сайте уже не первый год? Улететь в Небеса сквозь все преграды можно только с нашим MDMA (МДМА) ом в Москве!
Единственный Магазин в Москве который реально безопасно доставляет товар в руки не важно какого количества, Это именно наш Сайт MDMA (МДМА) а в Москве! Наш MDMA (МДМА) в Москве знаю Все!
.
.
.
МОСКВА-РОССИЯ-MDMA (МДМА) -ЗАКЛАДКИ-ДОСТАВКА В РУКИ -ГАРАНТИИ - КУПИТЬ - КРУГЛОСУТОЧНО -ЛЮБОЙ РАЙОН - ПОДМОСКОВЬЕ ТОЖЕ ЕСТЬ - РОССИЯ
.
.
.
Конец тегов

Мефедрон Москва? Сайт - COCAINE24.BIZ Купить Мефедрон Москва - COCAINE24.BIZ

Charlessbig, 12. 4. 2024 9:00

Мефедрон Москва? Сайт - COCAINE24.BIZ Купить Мефедрон Москва - COCAINE24.BIZ
.
Для заказа Мефедрона в Москве 24/7 САЙТ - https://cocaine24.biz/
Купить в Москве Мефедрон закладкой 24/7 САЙТ - https://cocaine24.biz/
Заказать Мефедрон в Москве доставкой САЙТ - https://cocaine24.biz/
Покупка в руки Мефедрона в Москве 24/7 САЙТ - https://cocaine24.biz/
Лучший Мефедрон в Москве САЙТ - https://cocaine24.biz/
Качественный Мефедрон в Москве САЙТ - https://cocaine24.biz/
.
.
.
.
ДЛЯ ЗАКАЗА ТОВАРА В МОСКВЕ НУЖНО НАПИСАТЬ НА САЙТ - https://cocaine24.biz/
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Теги для гугла - Мне нужно Купить Мефедрон в Москве? Какие цены на Мефедрон в Москве? Каким образом можно Купить Мефедрон в Москве? Какие сейчас цены на Мефедрон в Москве?
Кто сейчас продает Мефедрон в Москве? Как много завезли Мефедрона в Москве? Мефедрон в Москве купить без йода абсолютно без вреда для организма?
Царь-Мефедрон это название того Мефедрона который продают на официальном доверенном сайте гаранте? Украсть такой Мефедрон в Москве не получиться, потому что работают профессионалы?
Какие бывают разновидности Мефедрона сейчас в Москве и почему у нас он самый лучший Мефедрон в Москве? Если взять много Мефедрона в Москве а заплатить за него мало, такое Возможно?
Новые правила покупки и доставки Мефедрона в Москве уже действуют? Круглосуточная покупка Мефедрона в Москве только на официальном сайте по ссылке, больше нигде?
Кристаллы Мефедрона в Москве уже сравнивают с градом? Шыкарное качество Мефедрона в Москве никогда никого не оставит равнодушным или безразличны?
Моментальная покупка Мефедрона в Москве и круглосуточная потдержка Мефедрона в Москве всегда на связи, даже в выходные и праздничные дни?
Щедрость насыпи в закладках Мефедрона в Москве иногда даже удивляет, потому что закладки Мефедрона в Москве всегда на 10% больше чем в заказе?
Занять деньги или занять дорожку такого Мефедрона в Москве это не стыдно, это жизнь которой живут постоянно люди в Москве?
Хорошо что Вы всегда на связи - самый частый отзыв про наш Мефедрон в Москве за последние пять лет работы на рынке Мефедрона в Москве!
Финальная версия разработок всех рецептов Мефедрона в Москве можно купить на нашем сайте уже не первый год? Улететь в Небеса сквозь все преграды можно только с нашим Мефедроном в Москве!
Единственный Магазин в Москве который реально безопасно доставляет товар в руки не важно какого количества, Это именно наш Сайт Мефедрона в Москве! Наш Мефедрон в Москве знаю Все!
.
.
.
МОСКВА-РОССИЯ-МЕФЕДРОН-ЗАКЛАДКИ-ДОСТАВКА В РУКИ -ГАРАНТИИ - КУПИТЬ - КРУГЛОСУТОЧНО -ЛЮБОЙ РАЙОН - ПОДМОСКОВЬЕ ТОЖЕ ЕСТЬ - РОССИЯ
.
.
.
Конец тегов

Гашиш Москва? Сайт - COCAINE24.BIZ Купить Гашиш Москва - COCAINE24.BIZ

KeithustKah, 12. 4. 2024 8:59

Гашиш Москва? Сайт - COCAINE24.BIZ Купить Гашиш Москва - COCAINE24.BIZ
.
Для заказа Гашиша в Москве 24/7 САЙТ - https://cocaine24.biz/
Купить в Москве Гашиш закладкой 24/7 САЙТ - https://cocaine24.biz/
Заказать Гашиш в Москве доставкой САЙТ - https://cocaine24.biz/
Покупка в руки Гашиша в Москве 24/7 САЙТ - https://cocaine24.biz/
Лучший Гашиш в Москве САЙТ - https://cocaine24.biz/
Качественный Гашиш в Москве САЙТ - https://cocaine24.biz/
.
.
.
.
ДЛЯ ЗАКАЗА ТОВАРА В МОСКВЕ НУЖНО НАПИСАТЬ НА САЙТ - https://cocaine24.biz/
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Теги для гугла - Мне нужно Купить Гашиш в Москве? Какие цены на Гашиш в Москве? Каким образом можно Купить Гашиш в Москве? Какие сейчас цены на Гашиш в Москве?
Кто сейчас продает Гашиш в Москве? Как много завезли Гашиша в Москве? Гашиш в Москве купить без йода абсолютно без вреда для организма?
Царь-Гашиш это название того Гашиша который продают на официальном доверенном сайте гаранте? Украсть такой Гашиш в Москве не получиться, потому что работают профессионалы?
Какие бывают разновидности Гашиша сейчас в Москве и почему у нас он самый лучший Гашиш в Москве? Если взять много Гашиша в Москве а заплатить за него мало, такое Возможно?
Новые правила покупки и доставки Гашиша в Москве уже действуют? Круглосуточная покупка Гашиша в Москве только на официальном сайте по ссылке, больше нигде?
Кристаллы Гашиша в Москве уже сравнивают с градом? Шыкарное качество Гашиша в Москве никогда никого не оставит равнодушным или безразличны?
Моментальная покупка Гашиша в Москве и круглосуточная потдержка Гашиша в Москве всегда на связи, даже в выходные и праздничные дни?
Щедрость насыпи в закладках Гашиша в Москве иногда даже удивляет, потому что закладки Гашиша в Москве всегда на 10% больше чем в заказе?
Занять деньги или занять дорожку такого Гашиша в Москве это не стыдно, это жизнь которой живут постоянно люди в Москве?
Хорошо что Вы всегда на связи - самый частый отзыв про наш Гашиш в Москве за последние пять лет работы на рынке Гашиша в Москве!
Финальная версия разработок всех рецептов Гашиша в Москве можно купить на нашем сайте уже не первый год? Улететь в Небеса сквозь все преграды можно только с нашим Гашишом в Москве!
Единственный Магазин в Москве который реально безопасно доставляет товар в руки не важно какого количества, Это именно наш Сайт Гашиша в Москве! Наш Гашиш в Москве знаю Все!
.
.
.
МОСКВА-РОССИЯ-Гашиш-ЗАКЛАДКИ-ДОСТАВКА В РУКИ -ГАРАНТИИ - КУПИТЬ - КРУГЛОСУТОЧНО -ЛЮБОЙ РАЙОН - ПОДМОСКОВЬЕ ТОЖЕ ЕСТЬ - РОССИЯ
.
.
.
Конец тегов

Кокаин (КОКС) Москва? Сайт - COCAINE24.BIZ Купить Кокаин (КОКС) Москва - COCAINE24.BIZ

Bobbyerilange, 12. 4. 2024 7:30

Кокаин (КОКС) Москва? Сайт - COCAINE24.BIZ Купить Кокаин (КОКС) Москва - COCAINE24.BIZ
.
Для заказа Кокаин (КОКС) а в Москве 24/7 САЙТ - https://cocaine24.biz/
Купить в Москве Кокаин (КОКС) закладкой 24/7 САЙТ - https://cocaine24.biz/
Заказать Кокаин (КОКС) в Москве доставкой САЙТ - https://cocaine24.biz/
Покупка в руки Кокаин (КОКС) а в Москве 24/7 САЙТ - https://cocaine24.biz/
Лучший Кокаин (КОКС) в Москве САЙТ - https://cocaine24.biz/
Качественный Кокаин (КОКС) в Москве САЙТ - https://cocaine24.biz/
.
.
.
.
ДЛЯ ЗАКАЗА ТОВАРА В МОСКВЕ НУЖНО НАПИСАТЬ НА САЙТ - https://cocaine24.biz/
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Теги для гугла - Мне нужно Купить Кокаин (КОКС) в Москве? Какие цены на Кокаин (КОКС) в Москве? Каким образом можно Купить Кокаин (КОКС) в Москве? Какие сейчас цены на Кокаин (КОКС) в Москве?
Кто сейчас продает Кокаин (КОКС) в Москве? Как много завезли Кокаин (КОКС) а в Москве? Кокаин (КОКС) в Москве купить без йода абсолютно без вреда для организма?
Царь-Кокаин (КОКС) это название того Кокаин (КОКС) а который продают на официальном доверенном сайте гаранте? Украсть такой Кокаин (КОКС) в Москве не получиться, потому что работают профессионалы?
Какие бывают разновидности Кокаин (КОКС) а сейчас в Москве и почему у нас он самый лучший Кокаин (КОКС) в Москве? Если взять много Кокаин (КОКС) а в Москве а заплатить за него мало, такое Возможно?
Новые правила покупки и доставки Кокаин (КОКС) а в Москве уже действуют? Круглосуточная покупка Кокаин (КОКС) а в Москве только на официальном сайте по ссылке, больше нигде?
Кристаллы Кокаин (КОКС) а в Москве уже сравнивают с градом? Шыкарное качество Кокаин (КОКС) а в Москве никогда никого не оставит равнодушным или безразличны?
Моментальная покупка Кокаин (КОКС) а в Москве и круглосуточная потдержка Кокаин (КОКС) а в Москве всегда на связи, даже в выходные и праздничные дни?
Щедрость насыпи в закладках Кокаин (КОКС) а в Москве иногда даже удивляет, потому что закладки Кокаин (КОКС) а в Москве всегда на 10% больше чем в заказе?
Занять деньги или занять дорожку такого Кокаин (КОКС) а в Москве это не стыдно, это жизнь которой живут постоянно люди в Москве?
Хорошо что Вы всегда на связи - самый частый отзыв про наш Кокаин (КОКС) в Москве за последние пять лет работы на рынке Кокаин (КОКС) а в Москве!
Финальная версия разработок всех рецептов Кокаин (КОКС) а в Москве можно купить на нашем сайте уже не первый год? Улететь в Небеса сквозь все преграды можно только с нашим Кокаин (КОКС) ом в Москве!
Единственный Магазин в Москве который реально безопасно доставляет товар в руки не важно какого количества, Это именно наш Сайт Кокаин (КОКС) а в Москве! Наш Кокаин (КОКС) в Москве знаю Все!
.
.
.
МОСКВА-РОССИЯ-Кокаин (КОКС) -ЗАКЛАДКИ-ДОСТАВКА В РУКИ -ГАРАНТИИ - КУПИТЬ - КРУГЛОСУТОЧНО -ЛЮБОЙ РАЙОН - ПОДМОСКОВЬЕ ТОЖЕ ЕСТЬ - РОССИЯ
.
.
.
Конец тегов

Premium domain for sale

BOSler, 11. 4. 2024 14:44

Premium domain for sale https://brazino777.lol