Jdi na obsah Jdi na menu
 


17. 12. 2007

Rohatí dinosauři

Ceratopsidae, česky "rohaté tváře", pochází z řeckého kerat (roh) a ops (tvář), patří mezi ptakopánvé dinosaury svrchní křídy, žijících na území Severní Ameriky a Asie.

ObrazekVšichni ceratopsidi byli čtyřnozí, nikdy nechodili po dvou nohách,  a vymřeli na konci křídy, před 65 miliony let. Byli býložravci, měli tedy jakýsi zobák, podobně jako draví ptáci. Dalším společným rysem je (obvykle vysoký) límec, který je součástí lebky, ale je dutý. To znamená, že byl sice lehký, ale zároveň musel jít snadno protrhnout (pokud byl potažen kůží, jak se předpokládá). Tento límec dělal tyto dinosaury opticky větší. Pokud navíc kroutil hlavou doleva a doprava, svými rohy mohl způsobit zranění, pokud bylo protivníků více a útočili z boku. Předpokládá se, že límec byl barevný, možná s jakousi kresbou, která mohla sloužit jako identifikace, mohl také vábit samičky.

Pravděpodobně žili ve stádech, dále je možné, že bránili mláďata tím stylem, že se postavily dokola, nepříteli nastavily své štíty, přičemž mláďata zůstala uvnitř tohoto kruhu.

Tyto vyspělé zbraně a obranné schopnosti musely mít svůj dobrý důvod. Ceratopsidi byli velcí a museli se bránit i takovým predátorům, jakým byl Tyranosaurus.

_______________________________________________________

Mezi nejstarší zástupce patřil Protoceratops (viz obrázky dole, zdroj: http://library.thinkquest.org/C0128701/Pictures/protoceratops.jpg a http://www.gondwanastudios.com/info/pro.htm) z oblasti pouště Gobi, kde byla nalezena spousta památek po tomto dinosaurovi, včetně vajec a zárodků. ObrazekŽil ve svrchní křídě, před 80 mil. lety. Byl velmi malý (kolem 2 m dlouhý) a neměl žádné rohy. Žil ve skupinkách, živil se různými výhonky a vejce zahrabával do písku. Velmi známá je fosilie zachycující boj protoceratopse s velociraptorem. Zřejmě byli náhle zasypáni přímo uprostřed souboje.

Obrazek

_____________________________________________

ObrazekV Číně ovšem objevili zástupce teprve ze samého počátku Křídy, před 140 miliony lety tedy měl žít jistý Chaoyangsaurus yangi (obrázek: http://internt.nhm.ac.uk/jdsml/nature-online/dino-directory). Byl nalezen roku 1999.

Obrazek

__________________________________________

Dalším objevem byl Yinlong downsi (obrázek: http://stat.ameba.jp/user_images/47/94/10006948877_s.jpg), který byl ještě o 20 milionů let Obrazekstarší. Měřil sotva metr dvacet a na výšku přes metr. Neměl límec ani rohy, byl to tedy ještě trpaslík bez výzbroje.

______________________________________________________

Psittacosaurus byl jedním z prvních ceratopsidů. Tedy spíš jejich předkem. Neměl ještě žádný límec ani rohy a na první pohled se podobá svým "vnukům" jen mmohutným "papouščím" zobákem. I jeho jméno Obrazekznamená "papouščí ještěr". (Obrázek ze serveru: http://dinonews.net/index/psittacosaurus.php) Byl jen 2 m dlouhý a vážil asi 20 kg. Žil před 135 až 105 mil. lety. Byl nalezen v Číně, Mongolsku, Rusku a Thajsku. Dokázal zřejmě běhat po dvou, dokonce zřejmě dával přednost této chůzi. Byl býložravec. Psittacosaurusů je také známo největší počet druhů ze všech dinosaurů. Z tohoto rodu jich je známo 9 až 11 druhů. 5

__________________________________________________

K asijské větvi patří i Microceratops neboli Microceratus ("malý roháč") z Mongolska. Měřil jen kolem 80 cm, byl tedy jedním z nejmenších ceratopsidů. Je to velice raný příbuzný protoceratopse, měl ale mnohem menší límec a běhal bipedně po zadních štíhlých nohách, takže se pohyboval velmi rychle a mrštně.

______________________________________________

Postupně ovšem začal rychlý rozvoj těchto dinosaurů, a to v Severní Americe. Kdo ví, proč tomu tak bylo, ale v Asii se tento "boom" nekonal. Vyvíjeli se, měly různé rohy, límce, byli velcí a mohutní, se silnou kůží. Nálezy z doby před 76 miliony let již jasně dokazují, že se ceratopsidi rozdělili do dvou odlišných skupin. "Podle tvaru a velikosti kostěného límce a rozmístění a velikosti rohů na hlavě dnes známe rohaté dinosaury s límcem krátkým a límcem dlouhým. Ti s krátkým límcem (Centrsaurinae) mají dlouhý nosní roh a krátké rohy nadočnicové, u těch s dlouhým límcem (Chasmosauridae) je tomu přesně naopak."1 Prohlédněte si rozmanitost "rohatých" dinosaurů:

____________________________________________________________

Nejznámějšími zástupci je rod Triceratops ze západu Severní Ameriky, kde se vyskytoval velmi hojně. Jeho jméno znamená v překladu "třírohá tvář", objeven byl roku 1889. Je největší známý ceratopsid (výška 2,7 m, délka 9 m, hmotnost 7 až 10 tun). Na tváři měl tři dlouhé rohy, krátký límec, ale plný. To je mezi ceratopsidy naprosto vyjjímečné, obvykle bývá (jak je již výše uvedeno) dutý. I přesto patří do skupiny mezi dinosaury s dlouhým límcem. Patřil mezi poslední dinosaury vůbec.

Obrazek

Obrazek


____________________________________________________

Dalším zajímavým členem této rodiny byl Chasmosaurus ("jámový ještěr")(viz obrázek níže, vlastní tvorba, olejová křída). Měřil kolem 5 až 6 metrů a vážil kolem 3 tun. Žil v období okolo 75 mil. let v Severní Americe, na severozápadě. Měl velmi dlouhý, dutý kostěný límec, Obrazekpo stranách s kostěnými výrůstky, tři rohy na tváři. "Rod Chasmosaurus patří mezi pár dinosaurů, u kterých známe i otisky kůže (mezi další patří například Microraptor, Carnotaurus, Edmontosaurus). Na základě těchto zkamenělin víme, že v kůži měl chasmosaurus velký počet malých kostěných hrbolů."2 Známe čtyři druhy chasmosaurů.


________________________________________________________

Velice elegantně působí dinosaurus s vysokým límcem, zvaný Torosaurus (obrázek pochází z: http://www.leute.server.de/frankmuster/T/Torosaurus1.jpg a http://www.dinosaurios.info/images/torosaurus-2.jpg)("děrovaný ještěr" kvůli velikým Obrazekdutinám v límci). Ze všech dinosaurů měl druhou největší lebku, vysoký a úzký kostěný štít. Byl dlouhý skoro 8 m a patřil k největším ceratopsidům.Byl nalezen roku 1891 ve ObrazekWyomingu, posléze byly nacházeny fosílie v oblasti ameriského severozápadu . "Se zajímavou (a dokonce veřejně publikovanou) teorií přišel Jack Horner, když označil Torosaura za synonymum Triceratopse s tím, že Torosaurus v podstatě představuje dospělou verzi jednoho z pohlavních „morfů“ svého slavnějšího příbuzného. Horner přitom poukazuje na fakt, že nebyli nalezeni žádní mladí jedinci Torosaura a že zhruba na 50% lebek mladých jedinců Triceratopse se vyskytují dvě tenké oblasti, jejichž umístění koresponduje s umístěním děr na límcích Torosaurů. Z toho vyvozuje závěr, že všichni jedinci Triceratopse měli do dosažení sexuální dospělosti scelené límce, zatímco po jejím dosažení se u jednoho z „morfů“ vyvinul delší límec jako znak sexuality, jehož velká hmotnost byla vyvážena otvory, které se vytvořily v kosti. Ačkoli tato teorie vysvětluje absenci nálezů mladých jedinců Torosaurů a rovněž rozdíly mezi límci mezi exempláři Triceratopse, není současnou paleontologickou komunitou z větší části přijímána." 3 Stejně jako ostatní ceratopsidi byl býložravec, měl "papouščí" zobák, který používal k drcení tuhých listů a větviček. Raritou je fakt, že byly nalezeny pouze lebky tohoto zvířete.

_________________________________________________________

Po zuby vyzbrojený Styracosaurus, neboli "ještěr s bodci" (viz obrázek níže, vlastní tvorba, tužka a vodovky, napravo obrázek z http://pravek.wz.cz/tvar/tvar.htm) musel být jen těžko k poražení.Obrazek

Obrazek

Žil před 84 až 71 mil. lety a byl dlouhý pře 5 metrů. Patřil k dinosaurům s krátkým límcem, měl však dlouhý roh na nose a další dlouhé rohy podél celého dutého límce. První nálezy jsou z Alberty z roku 1913 a Obrazek"podle studie
Gregoryho Paula a Pera Christiansena umožňovala stavba předních a zadních končetin Styracosaurovi i ostatním ceratopsidům rychlejší chůzi než dnešním slonům (některé odhady hovoří až o 32 km/h). Usuzují tak z objevených stop ceratopsidů, které nevykazují žádné známky roztažených předních končetin. Jako všichni ceratopsidi žil Styracosaurus ve velkých stádech, čemuž nasvědčují nálezy rozsáhlých hřbitovů s fosilními pozůstatky." 4

(obrázek lebky styracosaura převzat z:  http://www.dkimages.com/discover/previews/824/95022680.JPG)

____________________________________________

Známý je také Centrosaurus (obrázek ze zdroje: http://pravek.wz.cz/tvar/tvar.htmObrazek). Po něm se jmenuje celá skupina dinosaurů s krátkým límcem. Byl až 6 m dlouhý a vážil kolem 3 tun. Žil před 75 mil. lety a jeho fosílie jsou známy z Alberty. Měl jen jeden dlouhý roh a nad očnicemi krátké růžky. Byl hojný a i jeho stáda musela být početná. Na zachovaných fosiliích jsou patrné znaky pohavního dimorfismu, samci měli nejspíš vyšší lebku, límec a delší dopředu namířený roh.

___________________________________________________________

Pentaceratops, neboli "pětirohá tvář", žil před asi 75 miliony lety, kromě tří rohů na tvváři měl ještě dva pod očima, směřující dolů. Měřil kolem 8 metrů. (zdroje obrázků: http://www.weatherenthusiast.com/pics/museum/pentaceratops.jpg 

a http://www.pangeaworld.it/main/diziosauros.asp?chiave=Pentaceratops a http://www.snomnh.ou.edu/exhibits/ancientlife/images/Mesozoic/lo-Pentaceratops.gif) Byl jeden z největších ceratopsidů. Měl ze všech dinosaurů největší lebku - rekord je 3,1 metru!!

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek________________________

Albertaceratops "rohatá tvář z Alberty" byl popsán jako první roku 2007. Patří k certopsidům s krátkým límcem. (Obrázek pochází se zdroje: http://www.wildprehistory.org/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=40 , který ho převzal ze stránek Royal Tyrrell Museum)

_______________________________________

Dalším zajímavým ceratopsidem byl Einiosaurus prosurvicornis, tedy "bizoní ještěr dopředu směřující roh". Žil na západě USA, nalezen byl v Montaně. Byl 5 až 6 m dlouhý. žil ve svrchní křídě (před 75 ml. let)

Obrazek

(http://www.nhm.ac.uk/resources/nature-online/life/dinosaurs/dino-directory/drawing/Einiosaurus.jpg)
_______________________________________________

Rohatých dinosaObrazekurů bylo v Severní Americe hodně. Anchiceratops "blízkorohá tvář" byl velmi podobný chasmosaurovi, měřil 4 až 6 m, žil ve svrchní křídě před 78 - 70 mil. lety.

(obrázek: http://www.ufonet.be/RESIMLER/dinozor/images/anchiceratops_jpg.jpg)____________________________________________________


ObrazekAvaceratops "rohatá tvář Ava" (podle manželky objevitele) byl o něco menší, měl také menší skromnější kostěný límec a pouze jeden roh. Žil před 75 mil. lety. (obrázek: http://crimlaw.blogspot.com/Avaceratops%20lammersi.jpg)______________________________________________

ObrazekLeptoceratops "drobná rohatá tvář" žil sice až ve svrchní křídě (před 68 - 65 mil. lety) na území západu Severní Ameriky, ale měl znaky blízké ranným ceratopsidům (např protoceratopse). Měřil jen do 2 m, byl tedy velmi malý, měl také velmi malý límec bez rohů. Měl kratší přední končetiny, zřejmě běhal po dvou. (obrázek: http://www.search4dinosaurs.com/Leptoceratops_gracilis_by_patriatyrannus.jpg)

__________________________________________________

ObrazekDiceratops byl podobný triceratopsovi, měl však jen dva rohy, ten na nose mu chyběl, navíc měl diceratops odlehčený límec velkými otvory, jak je typické pro ceratopsidy.(obrázek: http://www.ngdir.ir/SiteLinks/Kids/Image/diano-farsi/DICERATOPS2-ma.jpg)
Arrhinoceratops neboli "tvář bez rohu" byl velký ceratopsid s dvěma dlouhými rohy nad očima a malým rohem či spíše hrbolem nad nosem. Měl dva velké otvory nad límcem.

Montanaceratops "rohatec z Montany" byl spíše menší ze severoamerických ceratopsidů, měl menší límec a jen jeden menší roh nad nosem. Podobal se tedy trochu protoceratopsovi.

Brachyceratops "krátkorožec" byl menší ze severoamerických ceratopsidů. Zatím byly nalezeny jen fosilie mládďat, takže je možné, že se jedná o mláďata jiného druhu, které dospíváním změní svůj vzhled. Brachyceratops měl jeden roh na nose, dva velmi malé rohy nad očima, poměrně malý límec a krátký ocas.

Pachyrhinosaurus "tlustonosý ještěr" byl velký podivný ceratopsid. V límci měl dva velké otvory, úplně nahoře na límci čtyři rohy zvláštně zahnuté do stran, na nose zřejmě jen destičku místo rohu (i když je možné, ža se na této destičce nacházel onen chybějící roh). Tuto destičku obklopovalo několik hrbolů.

___________________________________________________

zdroje:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ceratopsidae

1 http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2007031903

2 http://cs.wikipedia.org/wiki/Chasmosaurus

3 http://forum.wildprehistory.org/viewtopic.php?t=756&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=0a70b19df1e2abb746485b3ecd08ace8

4 http://forum.wildprehistory.org/viewtopic.php?t=394&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=566ce054fce74761f0a912f6588c972e

5 http://www.wildprehistory.org/index.php?option=com_content&task=view&id=412&Itemid=83

http://pravek.wz.cz/dinosaur/rohatci.htm

http://cs.wikipedia.org/wiki/Torosaurus

http://forum.wildprehistory.org/viewtopic.php

http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2005042110

http://cs.wikipedia.org/wiki/Centrosaurus

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

ободзинский слушать

Gordonfrift, 30. 9. 2023 6:11

Renowned porn videos https://es.trahat.top/ on the site on buyer views. Look in vogue porn xx for untenanted, attend to porn online and enlarge popularity to the videos so that other users can watch lay porn online in good quality hd and utmost hd.

скачать музыку новин

Gordonfrift, 30. 9. 2023 2:11

Approved porn videos https://hi.trahat.top/ on the area on user views. Look celebrated porn xx for untenanted, guard porn online and tote up trend to the videos so that other users can watch popular porn online in virtuous calibre hd and full hd.

скачать музыку 2019 года &

Gordonfrift, 29. 9. 2023 22:03

Renowned porn videos https://tr.trahat.top/ on the purlieus on purchaser views. Look celebrated porn xx in behalf of free, guard porn online and enlarge trend to the videos so that other users can mind popular porn online in wholesome calibre hd and filled hd.

музыка для фитнеса за

DesmondBeide, 29. 9. 2023 21:55

Hello and entitled, this is the absolutely best https://tr.ebuca.cc/ sex tube in the express world. It's not equitable a direct tube, at any rate – it's a porn movies search apparatus that lets you access some of the hottest clips from all around the world. You can take care of both gifted and lay pornography on here. All the genres and niches you can contemplate of, all the hot hardcore pornstars, the whole shebang and the whole world is on here. You can stream the total you want to with no limitations whatsoever. Regularly updates, extensive database and some of the fastest servers in the world – you won't promptly forget the familiarity you had on our XXX tube.

скачать музыку песни

Gordonfrift, 29. 9. 2023 17:44

Renowned porn videos https://de.trahat.top/ on the area on buyer views. Look celebrated porn xx for free, guard porn online and add stylishness to the videos so that other users can look after lay porn online in virtuous calibre hd and utmost hd.

мелодии музыки mp3

DesmondBeide, 29. 9. 2023 17:28

Hello and welcome, this is the absolutely vanquish https://es.ebuca.cc/ lovemaking tube in the thorough world. It's not just a spartan tube, anyway – it's a porn movies search apparatus that lets you access some of the hottest clips from all enclosing the world. You can sentry both skilful and amateur pornography on here. All the genres and niches you can contemplate of, all the hot hardcore pornstars, the whole shebang and everyone is on here. You can emanate the total you after to with no limitations whatsoever. Regularly updates, immense database and some of the fastest servers in the world – you won't in time think of the familiarity you had on our XXX tube.

музыка кавказа беспл

DesmondBeide, 29. 9. 2023 10:45

Hello and entitled, this is the rather largest https://es.ebuca.cc/ lovemaking tube in the entire world. It's not well-deserved a simple tube, however – it's a porn movies search apparatus that lets you access some of the hottest clips from all enclosing the world. You can sentry both professional and dilettante pornography on here. All the genres and niches you can about of, all the sizzling hardcore pornstars, everything and the whole world is on here. You can spurt all things you scantiness to with no limitations whatsoever. Always updates, immense database and some of the fastest servers in the fabulous – you won't soon forget the familiarity you had on our XXX tube.

slipknot лучшие песни слушаm

Gordonfrift, 29. 9. 2023 9:39

In vogue porn videos https://uk.trahat.top/ on the purlieus on owner views. Look celebrated porn xx owing free, guard porn online and sum popularity to the videos so that other users can watch lay porn online in virtuous calibre hd and full hd.

порно трахнул красив

Robertunory, 29. 9. 2023 4:30

Porn video https://fr.davalka.cc/ online for free

порно зрелые жопы

Robertunory, 29. 9. 2023 1:23

Porn video https://uk.davalka.cc/ online for free

порно бисексуалов см

Robertunory, 29. 9. 2023 0:47

Porn video https://es.davalka.cc/ online for free

русское порно онлайн

Robertunory, 28. 9. 2023 19:27

Porn video https://es.davalka.cc/ online for free

порно видео смс онлай

Robertunory, 28. 9. 2023 18:31

Porn video https://fr.davalka.cc/ online for free

скачать русское порн

Robertunory, 28. 9. 2023 18:02

Porn video https://fr.davalka.cc/ online for free

порно младше 16

Robertunory, 28. 9. 2023 14:18

Porn video https://ja.davalka.cc/ online for free

порно сосет смотреть

Robertunory, 28. 9. 2023 9:12

Porn video https://en.davalka.cc/ online for free

порно видео трахают з

Robertunory, 28. 9. 2023 3:15

Porn video https://uk.davalka.cc/ online for free

порно зрелых за 45

Robertunory, 28. 9. 2023 1:28

Porn video https://tr.davalka.cc/ online for free

любительское домашн&

Robertunory, 28. 9. 2023 0:41

Porn video https://uk.davalka.cc/ online for free

порно видео молодые м

Robertunory, 28. 9. 2023 0:37

Porn video https://it.davalka.cc/ online for free