Jdi na obsah Jdi na menu
 


16. 2. 2009

Metodologie vědy podle Karla Poppera

co je to empirická věda?

- charakteristika: používají induktivní metodu > kritika: když vidíme samé bílé labutě, neznamená to, že neexistuje černá

- to zpochybňuje existenci univerzálních tvrzení

- popřít tuto metodu znamená popřít vědu – nemohli bychom o ničem říci, že je to pravdivé

- zdůvodnit tento princip nelze >vedlo by to k dalším a dalším indukcím

- indukce nemůže říci nic o pravdě, pouze o pravděpodobnosti, to ale nic neřeší

eliminace psychologismu

- vynalézání teorií nevyžaduje logickou analýzu (pro logiku věci je úplně jedno, jak koho napadla)

- otázka odůvodňování nebo platnosti > zda je logicky testovatelné

- k hledání nejobecnějších základů nevede logická cesta, ale intuice (Einstein)

deduktivní testování teorií

- 4 způsoby testování:

o logické porovnávání důsledků mezi sebou (vnitřní konzistentnst)

o zkoumání logické formy teorie (o povaze, zda je např. tautologií)

o srovnání s jinými teoriemi

o testování empirickými aplikacemi závěrů

§ verifikace – nikdy není definitivní (vždy existuje možnost, že bude jednou svržena)

§ falsifikace – fals. závěrů falsifikuje i teorii

problém demarkace

- induktivní metody neoddělují vědu od metafyziky – oni jí chtěli vymezit a posléze zavrhnout

- Popper nechce zavrhnout metafyziku, pouze najít definici vědy a definici metafyziky

- říká, že někdy nám metafyzika může pomoci má pocit, že objev není možný bez víry, i metafyzické

zkušenost jako metoda

- existuje nekonečný počet logicky možných světů, empirická věda zkoumá jen náš svět

- tři požadavky, musí:

o být syntetický (representovat bezesporný svět)

o splňovat kritérium demarkace – nesmí být metafyzikou

o odlišovat se od jiných takových systémů – byl úspěšně podroben testům

falsifikovatelnost jako kritérium demarkace

- induktivisté: musí být rozhodnutelná > lze ji verifikovat x falsifikovat (tvrzení, o kterém nelze rozhodnout, nemá smysl)

- Popper: zásadní je možnost falsifikovatelnosti – musí dovolit falsifikaci

- možné námitky

o negativní vymezení

o z pravdivosti singulárních tvrzení můžeme popřít platnost universálních tvrzení –což je induktivní metoda

o nalezení falsifikace se dá vyhnout nějakou kličkou – např. změnou tvrzení, připsání výjimky, apod.

problém „empirické báze“

- problém ohledně empirické povahy singulárních tvrzení + způsobu testování

- problém vztahu smyslových zkušeností a základních tvrzení > je třeba oddělit logické a psychologické aspekty – subjektivní x objektivní zkušenosti

vědecká objektivita a subjektivní přesvědčení

- objektivita tvrzení – mohou být intersubjektivně testována

- to už rozebíral Kant

- okultní jev – pro jehož opakování není návod a není tudíž intersubj. testovatelný ani vědecký

- můj pocit nemá vliv na vědecké tvrzení

- ve vědě nemohou být žádná konečně platná tvrzení

- problém regrese ad infinitum

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář